OM
mRNA

Termen mRNA är nu allmänt erkänd då COVID-19-vacciner som använder mRNA-teknik har administrerats till miljarder människor. Men hur fungerar mRNA egentligen?

Våra kroppar skapar konstant vårt eget mRNA för att skicka vidare instruktionerna från generna till ”fabrikerna” för att skapa komponenter såsom enzymer som är nödvändiga för att kroppen ska fungera. Gener är ”recepten” som används för att skapa vår kropps komponenter och finns på en skyddad plats som kallas för cellkärnan. Den fungerar som ett ”kontrollcenter” för våra celler. Uppgiften som mRNA utför är att skicka vidare instruktionerna (eller ”meddelandet”) till cellens fabrik utanför cellkärnan och fungera som mall för att samla in de nödvändiga ingredienserna som behövs för att montera de slutliga komponenterna.

Ibland kan en persons gener bära instruktioner som innehåller fel information (med kända som mutationer). Detta kan leda till felaktiga komponenter (såsom enzymer) som inte fungerar korrekt.

VID OTC-BRIST INNEHÅLLER OTC-GENEN FELAKTIGA INSTRUKTIONER SOM LEDER TILL ETT LÅGT FUNGERANDE ELLER FRÅNVARANDE OTC-ENZYM. DETTA I SIN TUR LEDER TILL EN SJUKDOM OM DEN INTE BEHANDLAS.

DET mRNA SOM ANVÄNDS I ARCT-810 ÄR UTFORMAT FÖR ATT VARA EN MALL FÖR ATT SKAPA OTC-ENZYM. ARCTURUS ANVÄNDER SIN TEKNIK MED LIPIDNANOPARTIKLAR SOM KALLAS FÖR LUNAR®, FÖR ATT LEVERERA mRNA-MALLEN FÖR OTC TILL LEVERN. LEVERN ÄR PLATSEN DÄR OTC-ENZYMET SKAPAS.

Studier på djur visar att:

ARCT-810 absorberas i leverceller och frisätter mRNA med de korrekta instruktionerna för att skapa ett funktionellt OTC-enzym.

Det mRNA som används bryts ner över tiden och tränger inte in i cellkärnan. Därför finns ingen potential att förändra eller ersätta befintliga gener.

Därför anser vi att ARCT-810 inte kommer att orsaka permanenta eller irreversibla förändringar i DNA.

mRNA cell diagram

VI HOS ARCTURUS UTVECKLAR mRNA-LÄKEMEDEL SOM ÄR UTFORMADE FÖR ATT BEHANDLA DEN UNDERLIGGANDE ORSAKEN TILL GENETISKA SJUKDOMAR SÅSOM OTC-BRIST MED HOPP OM ATT ERBJUDA MENINGSFULLA BEHANDLINGSALTERNATIV.